logo โลโก้ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ค้าปลีกและจำหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค มีสาขาทั่วประเทศกว่า 140 สาขา ปัจจุบันอยู่อันดับต้นๆของประเทศในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที ต้องการผู้ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เจ.ไอ.บี
ที่ตั้ง เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 12120
โทรศัพท์ 090-651-0035,082-486-3715,02-791-2000 ต่อ 6302
Website www.jib.co.th
แผนที่ แผนที่ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1. เจ้าหน้าที่ธุรการรับเรื่องร้องเรียน (ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์)
- 1. รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า และประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า 3. ประสานงานกับทีมช่างเซอร์วิสในการเข้าแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้า
- เพศ : ชาย อายุ 25 - 40 ปี
-ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2. พนักงานขาย ประจำสาขา มุกดาหาร
- - แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ : ชาย /หญิง
-อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี
เงินเดือน : 11,000 + Commission
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
มุกดาหาร 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
3. พนักงานขาย ประจำสาขา เทอร์มินอล 21 พระราม3
- - แนะนำสินค้าไอทีและบริการให้กับทางลูกค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,890+ ค่าคอมมิชชั่น
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
4. ช่างคอมพิวเตอร์ ประจำสาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
- - ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้าและบริการ - ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 11,000 + ค่า Commission
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
นนทบุรี 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สินค้าไอที)
- - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ - สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - จัดซื้อสินค้าไอที วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของบริษัทต
- เพศชาย / หญิง
-อายุ(ปี) : 28 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
6. ช่างคอมพิวเตอร์ ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม 9
- - ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,890 + Com
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่
- - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริํษัท - จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ : หญิง / ชาย
-อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
8. ช่างคอมพิวเตอร์ ประจำสาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว JIB
- - แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมและประกอบเครื่องให้กับลูกค้า
- เพศ : ชาย
-อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี
เงินเดือน : 11,000 + ค่าคอม
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
9. พนักงานขาย APPLE ประจำสาขา เมกกะบางนา
- - แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี
เงินเดือน : 11,000+ค่าคอม
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
สมุทรปราการ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
10. พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วนมาก**
- -ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา -ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหารโดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ -ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้
- เพศ : ชาย อายุ 30 - 40ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 18,000 บาท (ไม่รวมโอที)
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
11. พนักงานขาย Event
- - แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -
- เพศ : ชาย หญิง
-อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 + ค่า Commission
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
12. พนักงานประจำเคาน์เตอร์บริการ (ประจำสตูดิโอ MINIZIZE)
- - ต้อนรับลูก และให้ข้อมูล คอร์ส และแพ็คเก็จเรียนเต้นต่างๆ - ขายคอร์สต่างๆ ของสตูดิโอ ทั้ง Offline และ Online (Fb, Line@) - จัดคิว คอนเฟริ์มลูกค้า
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ 25-35 ปี
เงินเดือน : 12,377 + ค่าคอมมิชชั่น
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
13. ผู้จัดการเขต (Area Manager) ภาคใต้
- - ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และพนักงานประจำสาขา (โซนภาคใต้) - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ หรือมากกว่าที่บริษัท ฯ กำหนด - ตรวจเยี่ยมสาขาอย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ(ปี) : 30 - 45 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
14. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
- - กราฟิก : สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator , After Effect ได้เป็นอย่างดี สามารถทำ Motion Graphic ได้ ตัดต่อได้ด้วยรับพิจารณาเป็นพิเศษ - ช่างภาพ : มีประสบการณ์การถ่ายวีดีโอด้วย Gimbal ,
- เพศ : ชาย / หญิง
-อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
15. ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา เซ็นทรัล ชลบุรี
- • บริหาร/จัดการงานต่างๆ ของสาขา • บริหารกำลังคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน และกำหนดแนวทางแก้ปัญหา
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ(ปี) : 30 - 40 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ชลบุรี 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
16. Programmer
- - เกี่ยวกับ HTML/CSS ระดับที่ดี * - เข้าใจและสามารถใช้งาน Javascript Framework (React.Js) ได้ * - หากมีความเชี่ยวชาญ PHP CI framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เข้าใจและสามารถใช้งาน Node JS ได้ - มีควา
- เพศ : ชาย / หญิง
-อายุ : 25-35 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
17. ผู้จัดการสาขา สาขา ซีคอน - บางแค
- • บริหาร/จัดการงานต่างๆ ของสาขา • บริหารกำลังคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน และกำหนดแนวทางแก้ปัญหา
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ(ปี) : 30 - 45 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
18. พนักงานคลังสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก
- - ส่วนงานติดสติกเกอร์สินค้า - ส่วนงาน เตรียมสินค้า - ส่วนงานโอนสินค้า - สวนงาน แพ็คสินค้า - ส่วนงาน ชั่งน้ำหนักสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ ชาย / อายุ 20 - 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 11,000 บาท ขึ้นไป
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
19. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- 1. วางแผน และพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. นำเสนอแผนการตลาด ดำเนินการ และวัดผล 3. หาช่องทางการตลาด และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 4. ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหา (c
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ(ปี) : 35 - 45 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
20. ผู้จัดการเขต (Area Manager) ภาคเหนือ
- - ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และพนักงานประจำสาขา (โซนภาคเหนือ) - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ หรือมากกว่าที่บริษัท ฯ กำหนด - ตรวจเยี่ยมสาขาอย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ(ปี) : 30 - 45 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
21. ผู้จัดการเขต (Area Manager) เขตปริมลฑณ
- - ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และพนักงานประจำสาขา (โซนปริมลฑณ) - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ หรือมากกว่าที่บริษัท ฯ กำหนด - ตรวจเยี่ยมสาขาอย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ : 30 - 45 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
22. ผู้จัดการเขต (Area Manager) ภาคอีสาน
- - ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และพนักงานประจำสาขา (โซนภาคอีสาน) - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ หรือมากกว่าที่บริษัท ฯ กำหนด - ตรวจเยี่ยมสาขาอย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ : 30 - 45 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
23. Product Spec
- 1. จัดทำสเปคสินค้าขึ้นหน้าเวป JIB โดยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งคอนเทนต์รายละเอียดสินค้า ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ JIB
- เพศ : ชาย
-อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี
เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
24. ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- - วิเคราะห์ตลาดเพื่อระบุโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ และติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การขยายธุรกิจ - ร่วมกำหนดเป้าหมายด้านยอดขายของบริษัทและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายยอด
- เพศ : ชาย-หญิง
-อายุ(ปี) : 35 - 45 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
25. เลขานุการ ด่วน!!!!!
- - ดูแลจัดตารางงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานการประชุม, บันทึกและสรุปรายละเอียดการประชุม - ดูแลเรื่องเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร - ติดตามงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่
- เพศ : หญิง
-อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 17 นาที
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.031200170516968