logo โลโก้ บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด

บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด ออกแบบ ผลิต และติดตั้งชุดครัวสเตนเลสสตีลคุณภาพสูง
ที่ตั้ง เลขที่ 3/56 หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-867631-2,089-443-9291
Website www.hooth.co.th
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Service)โชว์รูมสาขาพระราม 9 ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 9 ด่วน!!!!!!
- - รับผิดชอบงานบริการลูกค้าภายในโชว์รูม - ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ดูแลการจัด D
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ทุกสาขา
-ชอบงานบริการ และงานประสานงาน
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำโชว์รูมสาขาCrystal Design Center(CDC)ถนนประดิษฐ์มนูธรรม(เลียบทางด่วนรามอินทรา)
- - รับผิดชอบงานบริการลูกค้าภายในโชว์รูม - ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ดูแลการจัด D
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา
-ชอบงานบริการ และงานประสานงาน
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร)โทร : 089-443-9291
- - จัดซื้อ จัดหา และเจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม - รับผิดชอบดูแลงานจัดซื้อวัตถุดิบทั่วไป และ Office Supply รวมไปถึงหมวดอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
4. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (Sales Coordinator) (ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร)โทร.02-410-2312-3
- - ประสานงานกับลูกค้าในการให้ข้อมูลเบื้องต้นตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการขาย - ดูแลการประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้างานของลูกค้า
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุุกสาขา
-มีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office (Word,ExcelX) ได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
5. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) ประจำโชว์รูมสาขากาญจนาภิเษก ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค
- - รับผิดชอบงานบริการลูกค้าภายในโชว์รูม - ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ดูแลการจัด D
- วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
-ชอบงานบริการ และงานประสานงาน
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
6. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) โชว์รูมสาขา Crystal Design Center (CDC) ด่วน!!!!
- - ประสานงานกับลูกค้าในการให้ข้อมูลเบื้องต้นตามความต้องการของลูกค้า
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
-มีประสบการณ์งานขายสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเตอร์อย่างน้อย 1-2 ปี
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
7. เจ้าหน้าที่ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำโชว์รูมสาขาพระราม 9 ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 9 เขตบางกะปิ
- - ดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย - ประสานงานลูกค้ากับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำข้อมูลลูกค้า และงานลูกค้าสัมพันธ์
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ทุกสาขา
-ชอบงานบริการ งานประสานงาน และงานเอกสาร
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
8. พนักงานเขียนแบบ ประจำโชว์รูมสาขาพระราม 9 อยู่ที่ถนนพระราม 9 เขตบางกะปิ
- - เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD และ Sketchup - เขียนแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม หรือก่อสร้าง
-สามารถใช้ Computer ได้ เช่น โปรแกรม AutoCAD และ Sketchup
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
9. พนักงานเขียนแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร) โทร.02-410-2312-3
- - เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD และ Sketchup - เขียนแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ด้านสถาปัตกรรม หรือ ก่อสร้าง
-สามารถใช้ Computer ได้ เช่น โปรแกรม AutoCAD และ Sketchup
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
10. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Service)ประจำโชว์รูมสาขาถนนเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี
- - รับผิดชอบงานบริการลูกค้าภายในโชว์รูม - ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมสินค้าในโชว์รูม - ดูแลการจัด D
- วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
-ชอบงานบริการ และงานประสานงาน
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
11. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร)โทร.02-410-2312-3
- ประจำสำนักงานใหญ่ (ตั้งอยู่ที่ 3/56 หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร) • ดูแลเรื่องการรับเช็ค วางบิล ลูกหนี้การค้า • ดูแลเรื่องภาษีซื้อ-ขาย • ดูแลเรื่องรายรับ-รายจ่าย
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้ดีมากโดยต้องสามารถดึงข้อมูลเพื่อนำส่งให้ผู้บ
เงินเดือน : -
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
12. ช่างติดตั้ง (สมุทรสาคร) โทร.02-410-2312-3
- - ติดตั้งงานชุดครัว และกันสาด
- วุฒิการศึกษาปวช. ไม่จำกัดสาข
-มีประสบการณ์งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
13. ช่างเทคนิค / ช่างควบคุมการผลิต (สมุทรสาคร) โทร.02-410-2312-3
- - ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนสุ่มตรวจสอบชิ้นงานและติดตามแก้ไข - ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ - ดูแลพื้นที่ทำงานให้ถูกหลักความปลอดภัย
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้เรื่องระบบเทคนิคไฟฟ้าและเครื่องจักร การบริหารจัดการภายในโรงงาน
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
14. เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- - ควบคุมและดูแลการเบิก – จ่ายสินค้า วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทุกประเภทให้เป็นไปตามขั้นตอน - ตรวจเช็ค และตัดสต็อคของภายในสโตร์ให้ครบตามจำนวนที่รับเข้าและเบิกจ่ายสินค้า - รับสินค้า วัตถุดิบ
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
-มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
15. เจ้าหน้าที่ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ (สมุทรสาคร) โทร.02-410-2312-3
- - ดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย - ประสานงานลูกค้ากับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำข้อมูลลูกค้า และงานลูกค้าสัมพันธ์
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา
-ชอบงานบริการ งานประสานงาน และงานเอกสาร
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
สมุทรสาคร 1 สัปดาห์
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
16. พนักงานขาย ประจำโชว์รูมถนนเพชรบุรี
- - ประสานงานกับลูกค้าในการให้ข้อมูลเบื้องต้นตามความต้องการของลูกค้า
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
-มีประสบการณ์งานขายสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเตอร์อย่างน้อย 1-2 ปี
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 สัปดาห์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0