logo โลโก้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

picture ภาพประกอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่เริ่มกิจการอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ สำนักงานแห่งแรกที่ถนนเสือป่า เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิใช้ตราครุฑ ในเอกสารของบริษัทฯ และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ได้ขยายสำนักงานสาขาและสำนักงานตัวแทนไปทั่วประเทศกว่า 210 สาขา ภายใต้การบริหารงานอย่างมีระบบและวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการและนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยปัจจุบันสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ด้วยการเปิดรับสมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ด้วยมีจัดให้มีการ Recruit ตามนโยบายการสรรหาบุคลากรฝ่ายขาย เพื่อช่วยขยายงานทางด้านการตลาดมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดผู้สมัครอีกด้วย
ที่ตั้ง เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0655491745
LineID 0655491745
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
1. นักวางแผนการเงิน
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต: ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล ให้คำปรึกษา: อธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไข ความคุ้มครอ
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ไม่มีใบอนุญาติ มีสถานที่สอบให้ติวสอบฟรี
เงินเดือน : ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
2. ตัวแทนขายประกันรถยนต์
- - ประสานงาน,ต้อนรับ ส่งเช็คเบี้ย ปริ้นกรมธรรม์ พรบ - การติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยในด้านการแจ้งการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตของลูกค้าใหม่ - ตัวแทน,นายหน้า,Marketin ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เงินเดือน : ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย+ค่าบริหาร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ฉะเชิงเทรา 1 วัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
3. ตัวแทนประกันชีวิต
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต: ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล ให้คำปรึกษา: อธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไข ความคุ้มครอ
- ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
4. ตัวแทนประกันชีวิต
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต: ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล ให้คำปรึกษา: อธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไข ความคุ้มคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิ
เงินเดือน : ส่งเสริมการขาย9,000บาท/เดือน + ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ปราจีนบุรี 1 วัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
5. ตัวแทนประกันชีวิต
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต: ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล ให้คำปรึกษา: อธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไข ความคุ้มครอ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท 4,000+คอม 6,000+คอม 9,000+คอม
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0