logo โลโก้ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

picture ภาพประกอบ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์และบริการ กระดาษ เยื่อกระดาษและไฟฟ้า
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนน คลองรั้ง-ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ 0858353188
Facbook doubleacareer
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพงานแปลงปลูก
- • สรุปรายงาน Daily report งานปลูกและบำรุงรักษา • จัดทำข้อมูลทะเบียนแปลงและข้อมูลอายุไม้ต่าง ๆ ของแปลง • ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาผ่านกล้อง CCTV • สรุปรายงานขึ้นทะเบียน BLL และพื้นที่เช่า • จัดเ
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 13,000-16,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
2. หัวหน้าแปลง
- หัวหน้าแปลง (ไม้ยืดอายุ) 1.วางแผนจัดการแปลงปลูกที่เป็นที่ดินของเกษตรกร 2.ดูแลงานเตรียมพื้นที่ปลูกและบำรุงรักษาต้นกระดาษ 3.จัดหาผู้รับเหมางานดูแลการปลูกและตัดฟันไม้ 4.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาแล
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : 20,000-31,000 (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ภาคตะวันออก 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
3. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
- • ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์ 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
4. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Automation Technician)
- ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ที่พักกึ่งสวัสดิการ เงินโบนัสรายเดือน ปรับค่าตอบแทนประจำปีและปรับค่าตอบแทนพิเศษ ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท สมาร์ทโฟน+ซิมก
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
5. Sales and MKT Section Mgr.
- 1. จัดทำข้อมูลงานขาย และประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักธุรกิจของบริษัท 2. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาด 3. ติดต่อลูกค้า เจรจาขายงานให้ลูกค้า 4. จัดกิจกรรม ออกพื้นที่ กระจายฐานลูกค้า 5. ดูแลลูกค้าหลังก
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-อายุ : 35 - 45 ปี
เงินเดือน : เจรจาต่อรอง
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
6. พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคตะวันออก)
- - ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต้นกระดาษ ทั้งรายใหม่และรายเก่าเพื่อขอรับซื้อไม้เข้าบริษัท - ลงพื้นที่สำรวจแปลงไม้ และติดตามสัญญาเก็บกลับ - สรรหาตัวแทนขายกล้าตามจุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ - พบปะผู
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : 20,000-31,000 (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ภาคตะวันออก 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
7. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician)
- • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลระบบงานติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน เช่น ระบบงานเครื่องกล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานเครื่องมือวัด เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
8. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Technician)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลระบบงานติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน เช่น ระบบงานเครื่องกล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานเครื่องมือวัด เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 15,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ฉะเชิงเทรา 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
9. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) จ.ปราจีนบุรี
- • ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
10. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
- • ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
-อายุ : ไม่เกินฟวุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น) 35 ปี
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
11. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับชัยบาดาล จ.ลพบุรี
- • ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ลพบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
12. พนักงานศูนย์ควบคุมการเดินรถทางบก Total Logistics
- หน้าที่และความรับผิดชอบ • โยกงาน เสริมรถ รับรถ บริหารตามความเหมาะสมของการทำงาน และสถานกาณ์ • ตรวจสอบอัตราสิ้นเปลือง • แก้ไขปัญหาต้นทาง ปลายทางของรถบรรทุก • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อรถจอด (Break Down)
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 13,000-16,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
13. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
- ส่วนงานลานวางกล้า (1 อัตรา) 1. ควบคุมการทำงานของ พนักงานรายวัน ในขั้นตอนการทำงานต่างๆ เพื่อให้ได้กล้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกล้าไม้ และจัดส่งให้แผนก Dispatching ตามความต้องการของลูกค้า 2. จัดเก็บข้
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 13,000-16,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
14. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างเชื่อม (Welding Technician)
- - เชื่อมชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุงกับทีมงาน และพื้นที่ต่าง ๆ เวลาและคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามแผน - ซ่อมบำรุงงานเชื่อม ให้เป็นไปตามแผน เมื่อพบอุปสรรค ให้แจ้งต่อผู
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
15. เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ (รับซื้อไม้) ภาคอีสาน
- - ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต้นกระดาษ ทั้งรายใหม่และรายเก่าเพื่อขอรับซื้อไม้เข้าบริษัท - ลงพื้นที่สำรวจแปลงไม้ และติดตามสัญญาเก็บกลับ - สรรหาตัวแทนขายกล้าตามจุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ - พบปะผู
- อายุ(ปี) : 20 - 35
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : 20,000-31,000 (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
16. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับวัฒนาคร จ.สระแก้ว
- • ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
สระแก้ว 2 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
17. ผู้ช่วยนักวิจัยปรับปรุงพันธ์
- - ควบคุมการทำงานของ พนักงานรายวัน ในขั้นตอนการทำงานต่างๆ เพื่อให้ได้กล้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกล้าไม้ และจัดส่งให้แผนก Dispatching ตามความต้องการของลูกค้า - จัดเก็บข้อมูล ได้แก่ การรับกล้าเข้าลา
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
เงินเดือน : 13,000-16,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0