logo โลโก้ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยกิจการได้ขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้ขยายงานพร้อมทั้งเพิ่มเงินทุนและศักยภาพของทีมงาน เพื่อรองรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้ดำเนินกิจการก่อสร้างโครงการไปแล้วร้อยกว่าโครงการ โดยเน้นถึงศักยภาพและคุณภาพงานภายใต้งบประมาณและเสร็จตามกำหนดเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า ควบคุมระบบการปฏิบัติงานวิศวกรและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐาน และพัฒนาระบบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าจากภาครัฐบาล
ที่ตั้ง เลขที่ 85/154 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-5735504
Fax 02-5738554
Facbook isoengineer
LineID hrisoe
แผนที่ แผนที่ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1. วิศวกรสนาม (Site Engineer)
- 1. ดูแลภาพรวมทุกด้านของโครงการก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนจนถึงงานทั้งหมดแล้วเสร็จ 2. ดูแลบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงในสถานที่ 3. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบโครงการ, ผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. เจรจาค่าใช้จ่ายกับผู้
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,โยธา,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ร้อยเอ็ด 1 วัน
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. โฟร์แมน (งานโครงสร้าง/สถาปัตย์)
- 1. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 2. ควบคุมการมใช้วัสดุของโครงการ 3. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า 4. ตรวจสอบความคืบหน้าภายในโครงการ 5. สนับสนุนงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาวิชา ก่อสร้าง / สถาปัตย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. IT Support
- 1.บำรุงรักษาเครื่อง User และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้พร้อมใช้งาน 2.จัดหา Computer / Notebook / อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 3.แก้ปัญหาการใช้งาน Computer และให้คำปรึกษาผู้ใช้งานได้ 4.สามารถติดตั้ง
- 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
-2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นนทบุรี 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0