logo โลโก้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

picture ภาพประกอบ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย

ไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ
ที่ตั้ง เลขที่ 62 ThaiBev Quarter ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 063-271-7442
LineID @295nhfkj
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. พนักงานขับรถแคชแวนนนทบุรี
- - ช่วยเซลล์จัดเตรียมสต็อกสินค้าตามแผนงานของเจ้าหน้าที่ - ตรวจเช็คจำนวนความถูกต้องของสินค้าก่อนออกรถ - ขับรถขนสินค้าที่จัดเตรียมเข้าเยี่ยมร้านค้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ขายแคชแวน
- เพศชาย อายุ 22-45 ปี
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 16,000-18,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2. เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด หน่วยธนบุรี-คลองสาน
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดชลบุรี (บางละมุง, สัตหีบ, หนองชาก)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
4. เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสดกรุงเทพ,นนทบุรีและปทุมธานี
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
5. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า -
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 17,500
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จันทบุรี 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
6. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า -
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 17,500
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
7. เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบ,หัวหิน)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ประจวบคีรีขันธ์ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
8. เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด จตุจักร
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9. พนักงานขับรถแคชแวน หน่วยบางขุนเทียน
- - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ขับรถ / ส่งสินค้า - ตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังการใช้งาน และดูแลความสะอา
- เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-ต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร
เงินเดือน : 16,000 - 18,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
10. พนักงานขับรถแคชแวนปทุมธานี
- - ช่วยเซลล์จัดเตรียมสต็อกสินค้าตามแผนงานของเจ้าหน้าที่ - ตรวจเช็คจำนวนความถูกต้องของสินค้าก่อนออกรถ - ขับรถขนสินค้าที่จัดเตรียมเข้าเยี่ยมร้านค้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ขายแคชแวน
- เพศชาย อายุ 22-45 ปี
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 16,000-18,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
11. พนักงานขับรถแคชแวนกรุงเทพมหานคร
- - ช่วยเซลล์จัดเตรียมสต็อกสินค้าตามแผนงานของเจ้าหน้าที่ - ตรวจเช็คจำนวนความถูกต้องของสินค้าก่อนออกรถ - ขับรถขนสินค้าที่จัดเตรียมเข้าเยี่ยมร้านค้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ขายแคชแวน
- เพศชาย อายุ 22-45 ปี
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 16,000-18,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
12. Work Lead of Field Merchandise
- 1.ประสานงานห้างแต่ละสาขาในการส่งตัวพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าปฏิบัติงานประจำสาขาในแต่ละพื้นที่ 2.ประสานงานกับห้างแต่ละสาขาเพื่อนำแผนการทำงานของบริษัทฯไปปฏิบัติในแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษั
- 1.อนุปริญญาด้านการบริหารหรือจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-2.มีประสปการณ์ด้านดูแลพนักงาน จัดเรียงสินค้า
เงินเดือน : 20,000-30,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นครนายก 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
13. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดระยอง (เมืองระยอง, นิคมพัฒนา, แกลง)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า -
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ระยอง 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดเชียงราย (เมืองเชียงราย)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 17,500
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เชียงราย 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
15. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 17,500
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
16. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดตาก (เมืองตาก)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 13,500 - 17,500
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ตาก 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
17. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดศรีสะเกษ (เมือง, กันทรลักษณ์, ขุขันธ์, อุทุมพรพิสัย,)
- -นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ -สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด -จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า -ตรวจสอบคุณภา
- เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ศรีสะเกษ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
18. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน)
- -นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ -สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด -จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า -ตรวจสอบคุณภา
- เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มุกดาหาร 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำพื้นที่ (ภาคอีสานตอนล่าง)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบ
- เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อำนาจเจริญ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
20. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
- - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ย
- เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
21. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (หนองบัวลำภู)
- -นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ -สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด -จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า -ตรวจสอบคุณภา
- เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หนองบัวลำภู 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
22. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดสุรินทร์ (เมือง, ปราสาท, รัตนบุรี, ศีขรภูมิ, สังขะ
- -นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ -สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด -จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า -ตรวจสอบคุณภา
- เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
23. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดบึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ, เซกา)
- - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บึงกาฬ 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
24. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า -
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-17,500
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช 1 วัน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)
- - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า -
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
-วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 15,000-28,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อำนาจเจริญ 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0