หางาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี

Highlight รับด่วน!

บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด

1. Research and Development
1. งานวิจัย , วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้า (R & D) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน - สินค้าใหม่ - สินค้าเก่า ให้มีคุณสมบัติสูงสุดและต้นทุนต่ำสุด 2. ปรับปรุงสูตรการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า และ / หรือ ลดต้นท
- เพศชาย หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์เคมีโพลิเมอร์
- เงินเดือน : 17000-21000
บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 10 ชั่วโมง
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

2. เจ้าหน้าที่การตลาด OEM & Sale
บริการทางการขายด้านการตลาด
- เพศชาย/เพศหญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 15000
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 20 ชั่วโมง
บริษัท  เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์  จำกัด

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/นักเคมี
วิเคราะห์ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป
- วทบ.เคมี
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
สมุทรสงคราม 20 ชั่วโมง
บริษัท  เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์  จำกัด

4. นักวิชาการปฏิบัติการห้องแลปอาวุโส
พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค้า
- เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามความสามารถ
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 20 ชั่วโมง
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

5. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ขึ้นไป เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้าน R&D,QAในโรงงานเครื่องสำอาง 4 ปีขึ้นไป มีความรู้และความชำนาญในการพัฒนาสูตรผลิตภัณ
- เงินเดือน : และประสบการณ์
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 20 ชั่วโมง
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

6. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-การพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง กลุ่ม skin care/hair care/toiletry
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 20 ชั่วโมง
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

7. นักวิทยาศาตร์จดแจ้งเอกสาร ขึ้นทะเบียนอย. แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จัดทำ ดูแล ควบคุมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนอย. และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกอบการขาย เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับส่งออก
- จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี/ ชีวะ
- มีประสบการณ์จัดทำเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี หรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สำ
- เงินเดือน : ตามข้อตกลงและประสบการณ์
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 20 ชั่วโมง
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

8. นักวิชาการ (ห้องปฏิบัติการ)
- เตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบ น้ำ ดิน อากาศ ทำหน้าที่วิเคราะห์/ทดสอบ - ช่วยจัดทำเอกสารคู่มือเครื่องทดสอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการทดสอบ ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีเทคนิค เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีทรัพยาก
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
นนทบุรี 20 ชั่วโมง
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

9. นักวิชาการ (รายงานผล)
- งานเอกสารที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์
- จบปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
นนทบุรี 20 ชั่วโมง
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

10. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)

- เพศชาย จบปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับรถ
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
นนทบุรี 20 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.26520109176636