หางาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย

1. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ( รับด่วนสมัครด่วน )ด่วนมาก !
รายละเอียดงาน 1.ดูแลสุขภาพสุกรของฝูงให้อยู่ในภาวะปกติ 2.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ 3.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ให้เ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต(ที่มีใบประกอบโรค)
- เงินเดือน : -
บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
ชลบุรี 2 ชั่วโมง
2. สัตวบาล (ประจำฟาร์มสาขา)
ควบคุมการเลี้ยงสุกรให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนการสั่งอาหารสุกร/ประสานงานกับธุรการ ตรวจเช็คสุขภาพสุกรประจำวัน รักษาสุกรป่วย จัดทำวัคซีนสุกรตามโปรแ
- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
- มีความรู้ในสายงานเป็นอย่างดี
- เงินเดือน : 15,000
บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
ชลบุรี 2 ชั่วโมง
บริษัท ไฮลักซ์ ออพติคอล โมบาย จำกัด

3. พนักงานออกหน่วยตรวจสุขภาพ
- ออกหน่วยนอกสถานที่ ในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ร่วมกับโรงพยาบาล ของรัฐ และ เอกชน ศูนย์แลบต่างๆ -วันทำการ จันทร์ - เสาร์ หยุด อาทิตย์ ( วัดหยุดประจำปี )
- เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
- วุฒิม.6 หรือ ปวช.
- เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
บริษัท ไฮลักซ์ ออพติคอล โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 5 ชั่วโมง
บริษัท ไฮลักซ์ ออพติคอล โมบาย จำกัด

4. ผู้ช่วยพยาบาล Part Time - Full Time (ออกหน่วย)
- ออกหน่วยนอกสถานที่ ในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ร่วมกับโรงพยาบาล ของรัฐ และ เอกชน ศูนย์แลบต่างๆ
- เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
- มีใจรักในการบริการ
- เงินเดือน : 14000
บริษัท ไฮลักซ์ ออพติคอล โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 5 ชั่วโมง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

5. เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน (RA) ด่วน!!!!ด่วนมาก !
1.จัดทำและรวบรวมเอกสารตำรับยาเพื่อขึ้นทะเบียนยา 2.ปรับปรุงเปลี่ยนทะเบียนตำรับยาใหม่และยาเก่าให้สอดคล้อง กับข้อบังคับกระทรวงและกฏหมายระบบทะเบียนยาแนวใหม่ 3.ติดตามงานขึ้นทะเบียนยา
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
- เพศ ชาย/หญิง
- เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถหรือข้อตกลง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ปทุมธานี 7 ชั่วโมง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

6. QA Manager
รับผิดชอบภายในแผนกQA และการปล่อยผ่านยาออกสู่ตลาดรวมถึงการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า การจัดทำ Validation methold และ Protocol
- ช/ญ จบการศึกษาปริญญาตรี/โท เภสัชศาสตร์ ด้านการผลิตหรือ อายุ 25 ปีขึันไป
- จารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติผลการทดสอบ / วิเคราะห์วัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุที่ใช้ในการผลิต(Raw material/Pack
- เงินเดือน : 45000-70000
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ปทุมธานี 7 ชั่วโมง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

7. เภสัชกรฝ่าย R&D
1.จัดทำวิธีวิเคราะห์ 2.คิด ค้นและและปรับปรุงสูตรตำรับยาให้ได้ตามข้อกำหนด 3.วิเคราะห์วิจัยข้อมูล
- ชาย/หญิง
- อายุ 22-45ปี
- เงินเดือน : 38000-50000 และหรือตามข้อตกลง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ปทุมธานี 7 ชั่วโมง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

8. เภสัชกรฝ่ายผลิตยาน้ำ
1.ควบคุมดูแลการผลิตยาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ,สามารถใช้ Computer ในการวางแผนการผลิตได้ดี 2.เตรียมความพร้อมในการผลิตยา และทำงาน Full Time 3.ขยัน 4.มีความรู้ด้าน GMP/ISO
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 22-45 ปี
- เงินเดือน : 37000-40000 บาท และหรือพิจารณาตามความสามารถ
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ปทุมธานี 7 ชั่วโมง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

9. เภสัชกรฝ่ายผลิต ยาเม็ด แคปซูล และยาผง ด่วน!!ด่วนมาก !
ปฏิบัติงานประจำวัน ฝ่ายผลิต
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 23-40 ปี
- เงินเดือน : 40000-50000บาท และหรือตามความสามารถ ยินดีรับเภสัชกรจบใหม่ พร้อมสอนงานและหรือหากมีประสบการ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ปทุมธานี 7 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

10. สัตวบาลส่งเสริม จ.สุพรรณบุรี
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรในโครงการ 2. วางแผนการผลิตสุกรขุน 3. ติดตามการจัดการฟาร์มและสุขภาพสุกร 4. คัดสุกรและขายสุกรขุน 5. ประสานงานขายสุกรขุนกับทีมขายสุกร 6. สั่งอาหารเข้าโครงการ ึ7
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบป.ตรี สัตวศาสตร์ สาขา สุกร
- เงินเดือน : 15000++
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
สุพรรณบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.54600095748901