งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รับอาสา (บัดนี้-3 ก.ค.51)

ประกาศรับสมัคร :  1 กรกฏาคม 2551
รายละเอียด :   กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และปฏิบัติภารกิจในหมวดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยบังคับการและบริการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

- มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร

- มีสัญชาติไทย มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถม ศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า

- มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

- มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด

- ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

- ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น

- เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญ

สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

- ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวปาะชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 ซม.จำนวน 3 รูป

- หลักฐานทางทหารพร้อมสำเนา จำนวน 1 รูป

- หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสมัครสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ กองกำลังพล ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดง ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และศาลากลางจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

อายุ (ปี) เพศ ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง 2 กม./นาที/วินาที

ครั้ง/2 นาที ครั้ง/2 นาที หรือเดิน กม./นาที/วินาที

37-41 ชาย 22 25 13 23.50

หญิง 8 25 15.15 25.10

32-36 ชาย 23 28 12.25 23.30

หญิง 9 25 14.25 24.50

27-31 ชาย 28 32 11.55 23.10

หญิง 10 30 13.55 24.30

22-26 ชาย 30 37 11.25 22.50

หญิง 11 35 13.25 24.10

17-21 ชาย 32 42 11.00 22.30

หญิง 13 40 13.00 23.50

หมายเหตุ การทดสอบภาคปฏิบัติผู้สอบจะต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 สถานี หากไม่ผ่านสถานีใดสถานีจะไม่มีสิทธิสอบข้อเขียน


เว็บไซต์ :
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0