กองพลทหารราบที่ 9

ที่อยู่ : กองพลทหารราบที่ 9 ณ อาคารร้อย. บก. พล. ร.9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุน 188 อัตรา ( 2 - 4 ธันวาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร
1 ธันวาคม 2551
รายละเอียด
กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 47 อัตรา และอะไหล่ จำนวน 188 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งพลขับ จำนวน 26 อัตรา อะไหล่ จำนวน 104 อัตรา

2. ตำแหน่งเสมียน จำนวน 5 อัตรา อะไหล่ จำนวน 20 อัตรา

3. ตำแหน่งช่าง แยกเป็น

- ช่างยนต์ จำนวน 6 อัตรา อะไหล่ จำนวน 24 อัตรา

- ช่างวิทยุ จำนวน 1 อัตรา อะไหล่ จำนวน 4 อัตรา

- ตำแหน่งอื่น ๆ จำนวน 9 อัตรา อะไหล่ จำนวน 36 อัตรา

การรับสมัคร

สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ กองพลทหารราบที่ 9 ณ อาคารร้อย. บก. พล. ร.9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.รายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกำลังพล พล.ร.9 โทร. 0-3458-9233 ต่อ 51401


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :