สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สำนักงานสาธารณสุข จ.นครพนม รับ พยาบาลวิจัย / นักวิจัย (บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
10 มิถุนายน 2552
รายละเอียด
โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จ.นครพนม ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐด้านสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพยาบาลวิจัย / นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 24,000บาท/เดือน

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จ.นครพนม ชั้น 2 ตึกหลัง สำนักงานสาธารณสุข จ.นครพนม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0-4251-6205 หรือ 08-1975-8005
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :