องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ที่อยู่ : ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อบต.สบป่อง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
18 ตุลาคม 2555
รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1อัตรา
นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา
นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการเกษตร จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการคลัง จำนวน 1อัตรา

รวม 11 อัตรา

การับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2555 (ใบสมัครแนบท้ายประกาศ)

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน
http://www.soppong.go.th/images/news/24-1.PDF

ลิ้งค์สำรองสำหรับดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
http://www.upfile2day.com/uploads/1350539452.rar
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.soppong.go.th/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.60840106010437