หน่วยงาน / องค์กร สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รับครบแล้ว
ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้าง
ลักษณะงาน 1.ดูแล(รวบรวม)ระบบฐานข้อมูลเชิงวิชาการและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาทิ จัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษชนในประเทศไทย และรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนฯ
2.ทำงาน และดูแลประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ อาทิ ความรุนแรง การลดการตรีตราและเงือกปฏิบัติ ความเหลื่อมล่ำในสังคม และด้านสุขภาพในเชิงวิชาการ
3.ประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กร เพื่อผลักดันเชิงกฎหมายและนโยบาย ซึ่งทำให้เกิดการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างมีคุณภาพ
4.จัดทำเวที หรือกิจกรรมรณรงค์สาธารณะด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประชากรความหลากหลายทางเพศ และจัดทำสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนเชิงกฎหมายและนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในภาระงานด้านพัฒนาศักยภาพและบริการสังคมที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์ อาทิ สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเขียนงานบทความทางวิชาการ วาระการประชุม และรายงานการประชุม หรือบทความอื่นๆทางวิชาการเป็นอย่างดี
 4. มีความเข้าใจและสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 5. มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ MS.Office เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพื้นฐานทางสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย หรือการทำงานร่วมกับชุมชน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์
- ประกันกลุ่มพนักงาน
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สิทธิ์ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน / ปี
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด*

ขออภัยค่ะ

ตำแหน่งงานดังกล่าว ยังไม่เปิดรับสมัครขณะนี้
โปรดเข้ามาตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง
Link หางาน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน