บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่ง พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ( บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
16 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ชื่อตำแหน่ง : ตามเอกสาร
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]

0.76440095901489