ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2562   ( 10 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร
4 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง : ภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2562
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับป.ตรี หรือป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562) เริ่มรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

จำนวนที่นั่งสอบ: เป็นไปตามจำนวนที่นั่งสอบว่าง จากการรับลงทะเบียนตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job2.ocsc.go.th

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
2. วิชาภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข : รับสมัครระดับป.ตรี หรือป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

0.79100203514099