หางาน ใน กรุงเทพมหานคร,จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน

บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน)ด่วนมาก !
1. ประสานงานร้านค้าต่างๆภายในพื้นที่ 2. ร่วมดูแลการจัดงาน event ต่างๆ ในพื้นที่ 3. ประสานงานด้านเอกสารกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- เงินเดือน : 12,000-18,000
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

2. เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
1. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV 2. ควบคุมและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ รปภ. 3. ดูและและตรวจสอบระบบดับเพลิง 4. จัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี
- เพศชาย อายุ 30-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

3. เจ้าหน้าที่การเงิน
1. จัดทำเช็ค 2. ติดต่อธุรกรรมทางธนาคาร 3. นำเช็ค supplier ไปเข้าธนาคาร (บางราย)
- เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

4. หัวหน้าแผนกบุคคล
1. งานสรรหา 2. งานสวัสดิการ 3. งานเงินเดือน (บริษัทในเครือ9บริษัท) 4. งานฝึกอบรม 5. งานจัดซื้อ (เปิด PO และจัดซื้อวัสดุเข้าโครงการต่างๆ) 6. งานภาษี (จัดทำทวิ50เงินเดือน, ยื่น ภงด 90,91,94 ให้พนั
- เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

5. หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาคารสถานที่
1. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV 2. ดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ 3. ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ 4. ดูแลระบบดับเพลิง 5. จัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี
- เพศชาย อายุ 30-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

6. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (ด่วน)ด่วนมาก !
1. ออกแบบภาพนิ่งและตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อลงสื่อโฆษณา Online-Offline ได้ 2. ดูแลช่องทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Online ของบริษัท เช่น Facebook, Line OA 3. วางแผนการใช้งานสื่อโฆษณา Online เช่น Facebook Ad
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

7. หัวหน้างานแผนกนิติกรรมสัญญา
ทำดำเนินการและดูแลสัญญาต่างๆ ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญา รวมถึงควบคุมการสิ้นสุดของสัญญาตามข้อกำหนดและข้อตกลง จัดทำ ตรวจสอบ งานด้านนิติกรรมสัญญาของบริษัท สัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาจ้างเหมา โอน
- ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

8. สถาปนิกควบคุมหน้างานก่อสร้าง (site architect)
ตรวจสอบและควบคุมงานแบบก่อสร้างด้านงานสถาปัตยกรรมในโครงการให้เป็นไปตามแบบ
- เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาออกแบบตกแต่งภายใน, หรือสาขาที่เกี่
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด

9. เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า (ด่วน)ด่วนมาก !
1. ดูแลการขายพื้นที่เช่าให้แก่ Inter Brand, Local Brand, ศูนย์อาหาร, Kiosk, พื้นที่โปรโมชั่นและบูธงานอีเวนท์ 2. บริหารพื้นที่เช่าให้สินค้าหลากหลายและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น Vending Machi
- เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ประชาสิริ จำกัด และ บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 9 ชั่วโมง
ในเครือนครชัย

10. ผู้จัดการ ขายรถ ยี่ห้อ ฟอร์ด
วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำ
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับผลงาน
ในเครือนครชัย
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 14 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.046799898147583