หางาน สุราษฎร์ธานี

งาน หางาน สมัครงาน สุราษฎร์ธานี หางานในอำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ,กาญจนดิษฐ์ ,ดอนสัก ,เกาะสมุย ,เกาะพะงัน ,ไชยา ,ท่าชนะ ,คีรีรัฐนิคม ,บ้านตาขุน ,พนม ,ท่าฉาง ,บ้านนาสาร ,บ้านนาเดิม ,เคียนซา ,เวียงสระ ,พระแสง ,พุนพิน ,ชัยบุรี ,วิภาวดี ,บ้านดอน ,
บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด

1. พนักงานติดรถส่งสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี
ติดรถส่งสินค้าใน จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยเช็คสินค้า จัดสินค้าตามบิล และส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- เพศชาย (ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- เงินเดือน : 10,350++
บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

2. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี **ด่วนมาก**ด่วนมาก !
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐ
- เพศ หญิง – ชาย อายุ 22-40 ปี
- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการด้านการตลาด
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง
บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด

3. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก SHIPPING
1. วางแผนและบริหารต้นทุนในการขนส่งสินค้า Export ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ติดต่อประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ ลูกค้า ทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 3. จัดการและจัดเก็บเอ
- . เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
สุราษฎร์ธานี 13 ชั่วโมง
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด

4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี
- ควบคุมดูแลการออกกฎระเบียบการปฏิบัติงาน และ มาตราการลงโทษทางวินัยของพนักงานทั้งหมดในบริษัท - ดูแลการจัดทะเบียนพนักงาน หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน - กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้
- เพศ ชาย
- อายุ 35 ปีขึ้นไปหรือไม่เกิน 40 ปี
- เงินเดือน : ไม่เกิน 40,000 บาท
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
สุราษฎร์ธานี 16 ชั่วโมง
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด

5. หัวหน้าช่างยนต์ (ประจำสุราษฎร์ธานี)
- ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษาและการ PM รถบรรทุกและรถขนส่ง ประเภทธุรกิจที่รับสมัคร :การขนส่ง วันและเวลาเปิดทำการ : จันทร์ ถึงวัน เสาร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ---- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158
- เพศ : ชาย
- อายุ(ปี) : 30 - 45
- เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
สุราษฎร์ธานี 16 ชั่วโมง
บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด

6. บิวเทรี่ยม | ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
• บริหารร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน • บริหารยอดขาย และสร้างผลกำไร • บริหารต้นทุน • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ • ควบคุมดูแลพนักงาน และสอนงาน • วางแผนการทำงานของสาขา • สรุปรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 25 – 40 ปี
- เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 21,000 - 27,000++
บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
สุราษฎร์ธานี 16 ชั่วโมง
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

7. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน)
- นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า -
- เพศ ชาย อายุ 22-38 ปี
- วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
- เงินเดือน : 15,000-17,500
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี 17 ชั่วโมง
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

8. พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน, เกาะสมุย)
- ขนย้าย/ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจสอบเส้นทาง แผนที่ในก
- เพศ ชาย อายุ 21-45 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- เงินเดือน : 16,000 - 18,000
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี 17 ชั่วโมง
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

9. พนักงานขาย ประจำร้าน Studio 7 สาขาเซนทรัล สุราษฎร์ธานี
ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ บริการลูกค้าด้วยความสุภาพรวดเร็วเป็นกันเองและสร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงส
- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 20-35 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี 19 ชั่วโมง
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

10. พนักงานขาย ประจำร้าน Studio 7 สาขาเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ บริการลูกค้าด้วยความสุภาพรวดเร็วเป็นกันเองและสร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงส
- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 20-35 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี 19 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194