หางาน เพชรบูรณ์

งาน หางาน สมัครงาน เพชรบูรณ์ หางานในอำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ,ชนแดน ,หล่มสัก ,หล่มเก่า ,วิเชียรบุรี ,ศรีเทพ ,หนองไผ่ ,บึงสามพัน ,น้ำหนาว ,วังโป่ง ,เขาค้อ ,
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์**ด่วนมาก**ด่วนมาก !
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนป
- เพศ หญิง – ชาย อายุ 22-40 ปี
- จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
เพชรบูรณ์ 9 ชั่วโมง
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

2. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Big C วิเชียรบุรี
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
- อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
- เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 17 ชั่วโมง
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

3. พนักงานแคชเชียร์ ด่วน!!!ด่วนมาก !
1.รับชำระเงิน 2.แนะนำสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

4. ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง ด่วน!!!ด่วนมาก !
1. วางแผนการกิจกรรมทางการตลาดโปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 2. ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กร และช่องทางออนไลน์ 3. จัดทำคอนเท้นต์ รูปภาพกราฟฟิค วิดิโอโมชั่น สำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แ
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีไอเดียสร้างสรรค์ จินตนาการ มีมุมมองในการทำงานที่แตกต่าง และสามารถสื่อสารแนวคิดของงานที่ทำได้
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

5. พนักงานสโตร์ ด่วน!!!ด่วนมาก !
1.รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า 2.ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้กับพื้นที่ขาย 3.ดูแลสต็อกสินค้าและพื้นที่การจัดวางสินค้า 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

6. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ด่วน!!!ด่วนมาก !
1. ติดต่อ เจรจา และประสานงานกับผู้ขาย 2. ออกเอกสารการสั่งซื้อ 3. สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อ และกำหนดวันส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4. รายงานการจัดซื้อและยอดค้างส่งจากผู้ขายในแต่ละ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

7. หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
1.รับผิดชอบดูแลและควบคุม งานภายในบัญชีการเงิน ของบริษัท ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย เงินสดย่อย 2.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนปรับปรุงระบบการทำให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.ตรวจสอบควา
- เพศ หญิง
- 30-45 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์+ค่าตำแหน่ง
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

8. กราฟิคดีไซน์
1. ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กร 2. จัดทำรูปภาพกราฟฟิค และวิดิโอโปรโมชั่น สำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook, Line, Tiktok 3. จัดวาง Layout ตัวหนังสือและรูปภาพ สำหรับงานกราฟฟิค
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีไอเดียสร้างสรรค์ จินตนาการ มีมุมมองในการทำงานที่แตกต่าง และสามารถสื่อสารแนวคิดของงานที่ทำได้
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

9. พนักงานการตลาด ด่วน!!!ด่วนมาก !
1.ร่วมมือกับทีมเพื่อคิดกลยุทธการขาย และจัดหาสื่อกิจกรรมส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่หัวหน้าแผนกได้วางไว้ 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันทำกิจกรรมท
- 1.เพศหญิง
- 2.อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

10. พนักงานจัดเรียงสินค้า (แผนกจัดดอกไม้) ด่วน!!!ด่วนมาก !
1.จัดดอกไม้ตามออเดอร์ลูกค้า 2.เบิกสินค้าเพื่อมาเติมสินค้าในชั้นวางของ 3.รับผิดชอบบริเวณล็อคสินค้าให้มีสินค้าเพียงพอที่จะขาย 4.ตรวจสอบสินค้าเสียหาย 5.ดูแลความสะอาดของชั้นวางสินค้าให้สวยงาม 6.รายงา
- เพศชาย/หญิง
- .อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์+ฝีมือ
บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เพชรบูรณ์ 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194