หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

1. จป.(วิชาชีพ)
1.ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง องค์กร รวมทั้งบุคลากรภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบกิจการ
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและรักษาความปลอดภัย
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
ชลบุรี 3 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

2. จป. วิชาชีพ (ประจำฟาร์ม อ.จอมบึง)
ปฎิบัติงานที่ 115 ม.7 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บริหารงานด้าน จป เทคนิค , พัฒนางานด้านอื่นๆของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด - คอยแนะนำ ให้ความรู้ พนักงานให้ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย และอยู
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 21 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 20,000
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

3. จป. วิชาชีพ ประจำฟาร์ม (อ.ปากท่อ)
ประจำฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อ.ปากท่อ 1 อัตรา และพื้นที่ อ.จอมบึง 1 อัตรา บริหารงานด้าน จป เทคนิค , พัฒนางานด้านอื่นๆของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด - คอยแนะนำ ให้ความรู้ พนักงานให้ปฎิบัติงานด้
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 21 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 20,000
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)

4. จป.วิชาชีพ
1. รับผิดชอบฃงานด้านความปลอดภัย กิจกรรมต่างๆ 2. อบรมพนักงานใหม่ และ พนักงานประจำเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความปลอดภัย 4. ตรวจเช็คความปลอดภัย 5. ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม 6. นำส
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามเกณฑ์บริษัท
บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
สมุทรปราการ 8 ชั่วโมง
บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

5. หัวหน้าแผนก Logistic
1. ดำเนินการตรวจนับจำนวนวัสดุที่รับเข้าตามใบกำกับสินค้าให้ถูกต้อง 2. ดำเนินการตรวจสอบการจ่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้ถูกต้องตามใบเบิกก่อนทำการจ่าย 3. ทำบันทึกรายงานการรับเข้าและจ่ายอ
- เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรี
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
สมุทรปราการ 10 ชั่วโมง
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อบริษัทฯ 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3 .วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะขอ
- เพศ : หญิง / ชาย
- อายุ(ปี) : 20 – 35 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
พระนครศรีอยุธยา 10 ชั่วโมง
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ดูแลและควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบ
- เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
ปทุมธานี 12 ชั่วโมง
บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด

8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบ เสนอแนะ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหต
- เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
นครราชสีมา 1 วัน
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยและสอบสวนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในบริเวณโครง
- ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาการจัดการด้านความปลอดภัย
- เงินเดือน : 22,000 - 25,000
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.43680095672607