หางาน เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

Highlight รับด่วน!

1. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ( รับด่วนสมัครด่วน )ด่วนมาก !
รายละเอียดงาน 1.ดูแลสุขภาพสุกรของฝูงให้อยู่ในภาวะปกติ 2.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ 3.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ให้เ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต(ที่มีใบประกอบโรค)
- เงินเดือน : -
บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
ชลบุรี 2 ชั่วโมง
2. สัตวบาล (ประจำฟาร์มสาขา)
ควบคุมการเลี้ยงสุกรให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนการสั่งอาหารสุกร/ประสานงานกับธุรการ ตรวจเช็คสุขภาพสุกรประจำวัน รักษาสุกรป่วย จัดทำวัคซีนสุกรตามโปรแ
- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
- มีความรู้ในสายงานเป็นอย่างดี
- เงินเดือน : 15,000
บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
ชลบุรี 2 ชั่วโมง
บริษัท เอเวอร์กรีน โฟร์ ทรี จำกัด

3. นักวิชาการเกษตร / โฟร์แมนภูมิทัศน์
ตรวจสอบคุณภาพ ดิน ต้นไม้ แก้ไขปัญหาโรคพืช จัดซื้อ จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหน้างาน แนะนำทีมงานในสายงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในโครงการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข
- จบ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านเกษตรพืชสวน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะเป็นผู้นำ ควบคุมคนงานได้ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
- เงินเดือน : 18,000-20,000
บริษัท เอเวอร์กรีน โฟร์ ทรี จำกัด
นนทบุรี 6 ชั่วโมง
บริษัท เอเวอร์กรีน โฟร์ ทรี จำกัด

4. ผู้ช่วยโฟร์แมนภูมิทัศน์ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
- ดูแล พัฒนาภูมิทัศน์ภายในโครงการหมูบ้านจัดสรร - ควบคุมการปฏิบัติงานของคนสวน - รายงานการปฏิบัติงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มีสอนงานให้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ขับรถยนต์ได้ (มีรถให้ขับ)
- เงินเดือน : 14,000-16,000
บริษัท เอเวอร์กรีน โฟร์ ทรี จำกัด
นนทบุรี 6 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

5. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำที่บริษัท APM AGRO (โรงงานอาหารสัตว์) อ.จอมบึง)
1. สุ่มเก็บและตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์รับเข้า 2. ทวนสอบสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สี กลิ่น ฯลฯ 4. ตรวจสอบตัวอย่างผิดปกติในกระบวนการ
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-30 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวส. ที่มีประสบการณ์ด้าน QA QC
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

6. พนักงานขาย (สัตวฺ์น้ำ)
- ดูแลลูกค้าเดิม - ประสานงานรับคำสั่งซื้อ ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า - นำเสนอผลิตภัณฑ์ เปิดบิลลูกค้าใหม่
- เพศชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขา ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีผลิตสัตว์
- เงินเดือน : 16,000
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

7. สัตวบาลส่งเสริม จ.สุพรรณบุรี
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรในโครงการ 2. วางแผนการผลิตสุกรขุน 3. ติดตามการจัดการฟาร์มและสุขภาพสุกร 4. คัดสุกรและขายสุกรขุน 5. ประสานงานขายสุกรขุนกับทีมขายสุกร 6. สั่งอาหารเข้าโครงการ ึ7
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบป.ตรี สัตวศาสตร์ สาขา สุกร
- เงินเดือน : 15000++
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
สุพรรณบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

8. สัตวแพทย์ (ควบคุมฟาร์มสุกร)
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร - วุฒิ ป.ตรี สัตว์แพทย์ศาสตร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตว์แพทย์ชั้น 1 และมีใบอนุญาตควบคุมฟาร์มสุกร) - ควบคุมดูแลสุขภาพสุกรและควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ได้ - สามารถขับรถยนต์ (เกี
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 22 ปีขึนไป
- เงินเดือน : 30,000+
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

9. พนักงานบริการวิชาการ
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มสุกรและสัตว์น้ำ (โรคและการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต) กลุ่มลูกค้าอาหารสัตว์เครือSPM 2. จัดอบรมให้ความรู้วิชาการด้านสุกรและสัตว์น้ำให้ลูกค้าอาหารสัตว์ 3. ทำตลาดสนับสนุนกา
- เพศชาย อายุ 23-25 ปี
- จบป.ตรี สัตวศาสตร์ สาขา สุกร และ สัตว์น้ำ
- เงินเดือน : 15000
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

10. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1. สุ่มเก็บและตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์รับเข้า 2. ทวนสอบสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สี กลิ่น ฯลฯ 4. ตรวจสอบตัวอย่างผิดปกติในกระบวนการ 5
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-30 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวส. ที่มีประสบการณ์ด้าน QA QC
- เงินเดือน : 14,000 หรือตามโครงสร้าง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 7 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.24959993362427