มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ( 5 - 22 พฤศจิกายน 2555 )

ประกาศรับสมัคร
19 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
อัตราเงินเดือน : 20690 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 42 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ตามไฟล์ PDF ที่แนบมา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามไฟล์ PDF ที่แนบมา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามไฟล์ PDF ที่แนบมา
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามไฟล์ PDF ที่แนบมา


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

0.46800088882446