กรมประมง จังหวัดยโสธรกรมประมง ยโสธร รับ เจ้าหน้าที่ประมง (บัดนี้ - 10 มีนาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
3 มีนาคม 2552
รายละเอียด
กรมประมง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2552

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร 0-4572-2096
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมประมง จังหวัดยโสธร

0.32760095596313