สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล

ที่อยู่ : ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( 24 - 30 กรกฎาคม 2556 )

ประกาศรับสมัคร
10 กรกฏาคม 2556
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16400ตามเอกสาร18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการฝึกอบรมและดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสายสนับสนุนและข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจหน่วยราชการอื่นๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล

0.60840106010437