มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ   ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
21 กันยายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม ประมาณราคากลาง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง การเขียนแบบงานก่อสร้างจากโปรแกรม Auto Cad

ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
เงื่อนไข : TOEIC= 400

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.40560102462769