งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม113)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม103)
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 21 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม197)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์   ( 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 ) กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 300 ตำแหน
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม134)
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง  ( 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนต
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม70)
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( 20 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม434)
กปร. รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : บุคลากร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท :


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม148)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)   ( 14 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม261)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง   ( 14 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม88)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ   ( 14 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างตรวจสภาพรถ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม63)
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด   ( 17 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2560 ) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : 15960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึก