งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม179)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม107)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม100)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม145)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเ
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม111)
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม93)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สตูล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สตูล) อัตราเงินเดือ


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม280)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ( 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน : 11,280 ค่าครองชีพ 2,000 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม137)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราเงินเดือน : 12,510-13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม215)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จ
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม164)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน