งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม52)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องยนต์   ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องยนต์ อัตราเงินเดือน : ๑๑,๒๘๐ บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุ
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม91)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ไ
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม35)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป    ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป อัตราเงินเดือน : 7,590.- บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิ : ได้
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม52)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้    ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม65)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ   ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า รายละเ
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม56)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ(สอ.บ้านเกาะหมากน้อย สสอ.เมืองพังงา)   ( บัดนี้ - 13 กันยายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สอ.บ้านเกาะหมากน้อย สสอ.เมืองพังงา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ(สอ.บ้านเกาะหมากน้อย สสอ.เมืองพังงา) อัตราเงินเดือน : 15, 000 - 16,500 บ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม80)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร    ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 20,540.ตามเอกสาร บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญ
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม88)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา   ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงคฺ์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 18,000.ตามเอกสาร บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม52)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์    (18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม61)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์    ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญ