งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม53)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (วัฒนธรรมศึกษา)   ( บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ (วัฒนธรรมศึกษา) อัตราเงินเดือน : 31500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอีย
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม80)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวด้านสิทธิมนุษยชน   ( 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวด้านสิทธิมนุษยชน อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม28)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (สอนภาษา)   ( บัดนี้ - 15 มกราคม 2561 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ (สอนภาษา) อัตราเงินเดือน : 31500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญ
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม166)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวด้านสิทธิมนุษยชน   ( 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวด้านสิทธิมนุษยชน อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม186)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน    ( 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม198)
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 17 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม171)
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 15 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม119)
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บร
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม540)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา   ( 15 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 18,000-13,800 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป,เทคนิ
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม126)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร))   ( 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)) อัตราเงิน