งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม117)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์   ( 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแห
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม182)
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผุ้สอน)   ( 18 มกราคม - 24 มกราคม 2561 ) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครูผุ้สอน) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม229)
กรมศุลกากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมศุลกากร
กรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 - 19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม269)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแห
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม236)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนต
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม185)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม177)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม156)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น)   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม232)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม171)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ   ( 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแ